Сотрудники

Дүйшөнбиева Асел Кыдырбековна Технология сабагынан мугалим
Нуракова Аида Советовна Башталгыч класс мугалими
Бекбоева Шайырбубу Асанакуновна Башталгыч класс мугалими
Тулемишова Айзада Шахвалыевна Кыргыз тил жана кыргыз адабият мугалими
Шатенов Аваскан Джылкычиевич Дене тарбия мугалими
Батырбекова Раймакан Сагынбаевна Тарых мугалими
Сокеева Бүбүзуура Бейшеналиевна Башталгыч классынын мугалими
Мамбетова Сабира Увалийовна Англис тил мугалими
Нарынджанова Нурмирза Нурмаматовна Кыргыз тил жана кыргыз адабият мугалими
Мамутова Элнура Бекболотовна Башталгыч классынын мугалими
Кыдырбекова Акылзат Искеновна Музыка мугалими
Кудабаева Сүйүн Касиевна Математика мугалими
1 / 41234