Маалыматтык — китепкана кызматы

Откон аптада Ысык Ата раонунун билим беруу тармагынан окуу куралдары тапшырылды.Жогорку жана башталгыч класстын окуучулары орус тили , кыргыз тили ,тарых , китептери менен камсыз болушту.